Přišli jste o data z paměťové karty?
HOTLINE: 777 712 650

Vyzvedneme

Možnost vyzvednout po celé ČR

Posoudíme zdarma

Provedeme zdarma vstupní diagnostiku

Zachráníme

Pokud data nezachráníme, nic neplatíte

 

Jak funguje paměťová karta?

Jak funguje paměťová karta, kterou používáte např. v digitálním fotoaparátu, kameře, MP3 přehrávači nebo např. v PDA nebo smartphonu? Co těmto paměťovým médií nejčastěji vadí? Jakými poruchami trpí? Čtěte dál a vše se dozvíte. Problematiku poodhaluje Štěpán Mikeš, odborník na záchranu dat ze společnosti DataHelp.

Aktuálně existují paměťové karty různého typu. Pocházejí od různých výrobců elektronických zařízení, viz přehled několika hlavních typových zástupců:

 • SD (Secure Digital)
 • MMC (MultiMedia Card)
 • CF (Compact Flash)
 • MS (Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro)
 • xD (Picture Card)
 • SM (Smart Media)
 • a další

Převládající vliv si postupem času vybudovala paměťová karta SD. Mezi sebou jsou jednotlivé paměťové karty většinou nekompatibilní (vlastníte-li různá zařízení, které používají různé druhy karet, pro připojení k počítači využijete nejspíše čtečku paměťových karet). Princip jejich fungování je ale stejný. Fungují na bázi paměti typu flash EEPROM. Jde o malé a tenké plastové kartičky odolné působení magnetického i elektrického pole. Původně byly paměťové karty navržené jako náhrada pevného disku pro zařízení, ve kterých se disky nemohly použít (např. kvůli rozměrům nebo vibracím). S vývojem technologie, zvětšováním kapacity a zdokonalováním funkčnosti a vlastností se stávají diskům zdatným konkurentem i v oblastech, kde až doposud kralovaly jen pevné disky (osobní počítače a notebooky). Díky miniaturním rozměrům mají klíčové využití v mobilních telefonech, smartphonech a dalších přenosných zařízeních.

Jak funguje flash paměť?

Flash paměť je elektricky programovatelná paměť, vnitřně organizovaná do bloků. Každý blok lze samostatně programovat. Flash paměti nemají žádné pohyblivé části a informace na nich zůstávají uložené i bez napájení (jedná se o tzv. napěťově nezávislou paměť). 6ivotnost uložených dat se u paměťové karty odhaduje na 10 let. K ukládání dat používá flash paměť unipolární tranzistory s plovoucími hradly, tzv. buňky, do kterých je ukládána digitální informace. Jedno hradlo je ovládací, druhé je plovoucí a izolované od okolí vrstvou dioxidu. K uložení informace dochází tím, že se v izolovaném hradle zachytí přiváděné elektrony. Přítomnost elektronů v buňce modifikuje její prahové napětí. Změna v napětí pak vydává potřebnou informaci při čtení buňky.

Oproti klasickým pevným diskům jsou data na flash médiích zašifrovaná a rovnoměrně rozložena do jednotlivých paměťových buněk pomocí speciálních algoritmů. Každá z paměťových buněk flash paměti má jen omezenou životnost danou určitým počtem přepsání. V případě poruchy lze jednotlivé buňky přečíst, nejtěžší ale je složit přečtená data do smysluplných celků. Každý výrobce používá k šifrování dat na flash médiu vlastní algoritmus. Bez jeho znalosti se data do použitelné podoby poskládat nepodaří. Pravidelně si proto hrajeme na luštitele šifer. Hledáme způsoby, jak data vhodně poskládat zpět. Více o problematice poruch a složitosti záchrany dat z flash pamětí najdete na specializovaném webu Záchrana dat z SSD disku.

Výhody paměťových karet

 • Bez mechanicky pohyblivých součástek, jsou výrazně méně náchylné k mechanickým poruchám.
 • Odolnější vůči nárazům a otřesům
 • Nižší spotřeba
 • Vyšší přenosové rychlosti
 • Nehlučné, menší a lehčí, dobře přenosné
 • Kratší čas potřebný k alokaci dat

Nevýhody paměťových karet

 • Omezená životnost daná maximálním počtem fyzických přepisů jednoho paměťového místa
 • Různé typy použitých čipů mají rozdílné ceny a životnost
 • Vyšší cena a nižší kapacita
 • Mnohem jednodušeji se dají z média nenávratně smazat všechna data

Chcete se dozvědět více o záchraně dat z paměťové karty? Přejděte na stránku Záchrana dat z paměťové karty.

Potřebujete zachránit data z paměťové karty? Přečtěte si pokyny v sekci První pomoc, nebo nás kontaktujte.

 
Copyright © 2011 DATAHELP, všechna práva vyhrazena